Spolu spolupracujeme

Spolu spolupracujeme

Rok 2009

Projekt „Spolu spolupracujeme“ – posinenie komunitného života v meste Prešov