Yalta

Yalta

Rok 2017

Naďalej pokračujeme v spolupráci s Krajským strediskom Únie nevidiacich a slabozrakých v Prešove na projekte Yalta = Youth activation - long term ambition. Popis projektu nájdete TU.

V júni sme sa v rámci tohto projektu zúčastnili nadnárodného stretnutia v Slovinsku, o ktorom si môžete prečítať v našich aktualitách.

V dňoch 21. - 23. júla 2017 sa v Bardejove konalo víkendové stretnutie mladých, ktoré pripravili mladí členovia KS ÚNSS Prešov. Počas neho hovorili o témach, ktoré zaujímajú všetkých mladých, pre zrakovo postihnutých však môžu byť ešte väčšou výzvou - založenie rodiny, adrenalínové športy, starostivosť o domácnosť. Pre zdravých mladých ľudí, ktorí ich týmto víkendom sprevádzali to bola príležitosť naučiť sa záklaodm asistencie a sprevádzania nevidiacich.

V novembri 2017 nás čaká záverečná konferencia k tomuto projektu, na ktorej budú predstavené výstupné materiály z projektu, metodiky pre mladých lídrov na prácu s nevidiacou mládežou. Touto konferenciou budú ukončené aktivity projektu a nevidiaca či slabozraká mládež združená v UNSS bude pripravená na pravidelnú prácu s rovesníkmi. Pozvánku na konferenciu nájdete v prílohe.

 

Prílohy na stiahnutie