Žena v rôznych podobách

Žena v rôznych podobách

Rok 2015

Dňa 14.05.2015 sa v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, zišlo viac ako 30 žien na konferencii "Žena v rôznych podobách". Konferenciu zorganizovalo PDC v spolupráci s KPŽ a záštitu nad podujatím prevzala pani Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov, ktorá prišla dámy aj pozdraviť. Diskusia ukázala, že záujem o problematiku dobrovoľníctva, ochrany práv seniorov, alej osobnostný rozvoj cez psychologický pohľad na potreby žien, či kaučing boli prínosom pre aktívne ženy.  Viac v priloženej tlačovej správe.