Projekty v roku 2008

Trh dobrovoľníckych príležitostí

Rok 2008

V priestoroch Filozofickej fakulty PU sa 2. 12. 2008 uskutočnil ďalší ročník Trhu dobrovoľníckych príležitostí. Na akcii sa prezentovali: OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum, OZ Venuše, Gréckokatolícka diecézna…

Detaily projektu →