Projekty v roku 2010

Krajské srdce na dlani 2010

Rok 2010

Významné osobnosti  dobrovoľníckeho života si dňa 25. 11. 2010 v priestoroch PKO Čierny orol v Prešove,  prevzali z rúk primátora mesta Prešov, JUDr. Pavla Hagyariho a Doc. PaedDr. Tatiany Matulayovej, PhD., z Inštitútu…

Detaily projektu →

Deň dobrovoľníctva 2010

Rok 2010

V priebehu 10. septembra 2010 sa v Prešovskom kraji do aktívneho Dňa dobrovoľníctva zapojilo spolu 436 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 20 organizáciách a spolu odpracovali 1860 hodín práce  pri skrášľovaní okolia…

Detaily projektu →

Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu

Rok 2010

Konferencia „Dobrovoľníctvo – cesta k zamestnaniu“ - Skoro 50 účastníkov medzinárodnej konferencie si vypočulo širokú škálu prednášok, inšpirácií a výziev, ktoré prináša Európsky rok boja proti chudobe a sociálnemu…

Detaily projektu →