Projekty v roku 2011

Projekt 3S

Rok 2011

Projekt realizovaný v duchu hesla: radosť rozdávaním rastie. Študenti a študentky Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty PU zúčastnili Intenzívneho programu Erasmus s témou INNOVATIONS OF WORKPLACE DEVELOPMENT IN WELFARE SERVICES…

Detaily projektu →

Dni aktívneho dobrovoľníctva 2011

Rok 2011

Dni dobrovoľníctva 2011 sa konali v piatok a v sobotu - 23. a 24. septembra 2011 v 156 organizáciách v 65 mestách a obciach Slovenska. V priebehu dvoch dní  sa v Prešovskom kraji aktívne zapojilo do rôznych dobrovoľníckych aktivít…

Detaily projektu →

Koncert vďaky

Rok 2011

Pri príležitosti Európskeho roka dobrovoľníctva sa spojili 4 organizácie : OZ Tehlička, OZ Venuše, Klub podnikavých žien, OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum a mesto Prešov, aby zdôraznili význam práce dobrovoľníkov a…

Detaily projektu →

Živé knižnice

Rok 2011

Rada mládeže Prešovského kraja v spolupráci s OZ Prešovským dobrovoľníckym centrom realizovali v Prešove  akciu Živé knižnice v dňoch 12. a 13. 04. 2011. Cieľom akcie bola motivácia mladých ľudí – študentov…

Detaily projektu →

Krajské srdce na dlani 2011

Rok 2011

Prešovské dobrovoľnícke centrum (PDC)  spolu s partermi  v rámci 10. ročníka oceňovania TOP dobrovoľníkov Prešovského kraja ocenili 10 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Z jednotlivých nominácií  porota vybrala 5…

Detaily projektu →

Karavána

Rok 2011

Členské štáty Európskej únie už viac ako 25 rokov oslavujú Deň Európy, ktorý Európska komisia stanovila na 9. mája. V roku 2011 sa do týchto osláv zapojilo 5 slovenských miest, ku ktorým patril okrem Košíc, Žiliny,…

Detaily projektu →