Projekty v roku 2012

Service-learning v Prešove

Rok 2012

OZ Prešovské dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Katedrou sociálnej práce, FF PU a Gréckokatolíckou charitou v Prešove, vďaka finačnej podporeNadácie Tatrabanka, realizuje projekt Service-learning v Prešove. Ide o vyučovaciu…

Detaily projektu →