Projekty v roku 2014

Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu

Rok 2014

Organizácie z troch krajín - Veľkej Británie: Volunteer Development Scotland, Českej republiky: Dobrovolnické centrum, Ústí nad Labem a Slovenska: Univerzita Mateja Bela, Platforma dobrovoľníckych centier a dobrovoľnícke centrá v…

Detaily projektu →