Projekty v roku 2015

Žena v rôznych podobách

Rok 2015

Dňa 14.05.2015 sa v priestoroch Knižnice P.O.Hviezdoslava v Prešove, zišlo viac ako 30 žien na konferencii "Žena v rôznych podobách". Konferenciu zorganizovalo PDC v spolupráci s KPŽ a záštitu nad podujatím prevzala pani Ing. Andrea…

Detaily projektu →

Dni aktívneho dobrovoľníctva 2015

Rok 2015

Výzva "pozývame vás medzi nás" v Prešove zabrala. Dekáda dobrovoľníckych aktivít (od 20.09. - 30.09.2015) spojila 14 organizácií v ktorých pomáhalo 73 nových dobrovoľníkov, pričom 150 ďalších pomáhalo v rôznych činnostiach.…

Detaily projektu →

Aktivita otvára dvere

Rok 2015

Cieľom projektu je posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti na východnom Slovensku prostredníctvom rozvoja kapacít miestnych MVO a ich lídrov, zapájanie mladých ľudí a vytvárania podmienok…

Detaily projektu →