Projekty v roku 2018

Služby pre mladých 2018

Rok 2018

Prešovské dobrovoľnícke centrum po 10 rokoch činnosti v oblasti dobrovoľníctva obhájilo svoju pozíciu pri registrácii subjektu pre možnosť uchádzať sa o dotácie z Programov pre mládež. Vďaka tomu môžeme ďalej pracovať na…

Detaily projektu →

Spolu to dáme

Rok 2018

Zámerom projektu je realizovať medzigeneračný dobrovoľnícky program zameraný na spájanie generácií seniorov a detí zo zraniteľných cieľových skupín žijúcich v meste Prešov. Tento pilotný projekt  PDC vytvorí priestor pre…

Detaily projektu →