Projekty v roku 2019

SLUŹBA DOBROVOĽNÍCTVU 2019

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum po 11 rokoch oficiálnej činnosti v oblasti dobrovoľníctva obhájilo svoju pozíciu a patrí medzi subjekty, ktoré sa môžu uchádzať  o dotácie z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR. Vďaka tomu…

Detaily projektu →

KRAJSKÉ SRDCE NA DLANI 2019

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. už po 18.-ty krát pripravilo slávnostné stretnutie TOP dobrovoľníkov Prešovského kraja, ktorí opäť rozšíria vzácnu skupinu ľudí, zapísaných do pomyselnej kroniky nositeľov ocenenia"…

Detaily projektu →

Ochutnávka dobrovoľníctva

Rok 2019

Prešovské dobrovoľnícke centrum, n.o.  sa podujalo zorganizovať konferenciu „Ochutnávka dobrovoľníctva“, ktorej cieľom je posilnenie záujmu o dobrovoľníctvo hlavne medzi študentmi SŠ, VŠ, ale aj širokej verejnosti. Úlohou…

Detaily projektu →