S dobrovoľníkmi to vieme

screenshot-2021-02-22-at-21-32-07-original

Výpovede dobrovoľníkov/-čok a profesionálov/-ok z mimovládnych organizácií hovoria o tom, že existujú rôzne skúsenosti s koordináciou dobrovoľníkov v organizáciách. Úspešní koordinátori vedia, že dobrovoľníkov môžu motivovať a udržať si len vo vhodne nastavenom systéme a prostredí.

Preto Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií vytvorila prvé slovenské štandardy kvality, na základe ktorých je jasné, kto s dobrovoľníkmi pracuje kvalitne, a kto na sebe potrebuje zapracovať. Dobrovoľníci si tak budú môcť ľahšie vybrať vhodnú organizáciu, pre ktorú chcú dobrovoľníčiť.

Chcete:
 • pracovať s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami kvalitne a dobre?
 • niečo zlepšiť, no neviete, ako na to?
 • mať vytvorený systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami?
 • byť zaujímavou organizáciou a dokázať, že ste dobrí?
 • sa pri práci s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami vyhnúť problémom?
 • ukázať donorom, že to s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami viete?
 • získať známku kvality?

Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali ÁNO, je tu čas na získanie značky kvality "S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!". Tá je možnosťou, ako ukázať verejnosti, partnerom a darcom, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracujete kvalitne. K jej získaniu je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami prostredníctvom sebahodnotenia a následne externého hodnotenia. Donorom, partnerom ale najmä dobrovoľníkom dokážete, že podporovať a pracovať pre Vašu organizáciu sa oplatí.

Známka kvality má tri stupne – základný, vyšší a najvyšší. Ak splníte základný štandard kvality, vaša organizácia získa navyše aj vstup do nástroja D-zručnosti pre zamestnanie, prostredníctvom ktorého dobrovoľníkovi môže byť vystavený certifikát o získaných kompetenciách v dobrovoľníctve. Štandardy sa udeľujú na 3 roky.

Ako na to?

K získaniu známky kvality je potrebné overiť váš systém práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami v troch nadväzujúcich krokoch:

1. Najprv svoju organizáciu sami ohodnotíte prostredníctvom nasledujúceho FORMULÁRA a zašlete ho do jednej z organizácií, ktorá je externým hodnotiteľom. Podrobné informácie o sebahodnotení nájdete v tomto MANUÁLI. Momentálne externé hodnotenie realizujú nasledovné organizácie:

2. Externý hodnotiteľ/ka sa s Vami spojí a udelí/neudelí známku kvality určitého stupňa. Proces externého hodnotenia trvá približne 1-3 mesiace v závislosti od toho, nakoľko máte k dispozícii všetky materiály, ktoré dokážu, či istý štandard spĺňate.

3. Následne externý hodnotiteľ/ka požiada Platformu dobrovoľníckych centier a organizácií o vystavenie certifikátu a nálepky, ktoré vám zašle na adresu uvedenú v hodnotiacom formulári.

Štandardy sú zamerané na tieto oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami:

 • Koordinácia dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Právny a etický rámec
 • Finančné a materiálne zdroje pre dobrovoľníctvo
 • Začlenenie do tímu
 • Náplň práce a profil dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Nábor a výber dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Zaškolenie a príprava dobrovoľníkov a dobrovoľníčok
 • Komunikácia s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami a ich podpora
 • Ocenenie a uznanie
 • Evidencia, dokumentácia, hodnotenie dobrovoľníckeho programu

Ďalšie materiály k štandardom na stiahnutie: