Skutočné príbehy

V dokumente vám predstavujeme OZ Malíček z Prešove a jej šéfkou pani Máriou Palenčárovou.  Kamera nahliadla aj do CVČ v Starej Ľubovni, kde je riaditeľkou PhDr. Marta Hanečáková, ktorá vo svojej organizácií privítala aj už niekoľko desiatok zahraničných dobrovoľníkov. V kategórií organizácie bola ocenené aj OZ Different, o.z. v Bardejove. Organizácia od roku 2013 rekonštruuje a dnes už aj prevádzukuje 3 poschodovú budovu "Baštu" v Bardejove. Mimoriadne ocenenenie sa v roku 2018 dostalo aj Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi, kde dobrovoľníci zavítajú hlavne počas Dni aktívneho dobrovoľníctva. 

Dokument: https://vimeo.com/filmaproduction/review/362078227/b5951fb792 

Za realizáciu sa patrí poďakovanie pre Mgr. Martina Michelčíka, ktorý dokument realizoval.

Bolo to vďaka vrámci finančnej pomoci a podpore projektu podporenéo z dotácie MŠVVaŠ SR "Programy pre mládež 2014-2020", ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže Bratislava.