Spojivko

 

SPOJIVKO je individuálny dobrovoľnícky program. Jeho podstatou je pomoc pri doučovaní prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom a dobrovoľníkom. Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie a mentoring detí ohrozených sociálnym vylúčením navštevujúcich komunitné centrá v Prešovskom kraji.

Program je založený na princípoch súvisiacich s názvom: 

Spolupráca, Priateľstvo, Obojstrannosť, Jedinečnosť, Individuálita, Vzdelávanie, Komunita, Osvetovosť.

Dobrovoľník alebo dobrovoľníčka sa stretáva s konkrétnym dieťaťom raz týždenne v online priestore alebo v priestoroch komunitného centra (podľa dohody). Pomáha mu s prípravou do školy, s písaním domácich úloh a opakuje s ním prebrané učivo. Čím lepšie spojivká do seba zapadnú, tým je viac prínosu pre obe časti tohto spojivka (pre dobrovoľníka).

Základné požiadavky na dobrovoľníkov a dobrovoľníčky sú:

  • trpezlivosť
  • zodpovednosť voči programu a záväzkom z neho vyplývajúcim
  • záujem o prácu so znevýhodnenými deťmi
  • ochota a možnosť venovať 1 až 3 hodiny času týždenne 
  • schopnosť vytvoriť záväzok na jeden školský rok

Podmienkou pre zapojenie sa do programu je účasť na úvodnom stretnutí so záujemcami/kyňami o dobrovoľníctvo, vyplnenie základných kontaktných dotazníkov a osobný pohovor, ako aj účasť na bezplatnom zaškolení dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a supervíziách organizovaných dobrovoľníckym centrom.  

V prípade, že máte chuť pomôcť ako dobrovoľník v tomto programe, vyplňte formulár a my sa vám ozveme. Všeobecné informácie o programe získate aj na emailovej adrese dobrovolnictvopo@gmail.com.

O programe Spojivko si môžete pozrieť aj reportáž, ktorú odvysielala Dvojka.

Program sa realizuje vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

online-spojivko_logo-original

Dobrovoľnícky program SPOJIVKO a SPOJIVKO online realizujeme vďaka spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o., ktoré ho vo svojom kraji úspešne realizuje už niekoľko rokov. 

cetnrum-dobrovolnictva-original

Dobrovoľnícky program Spojivko pilotujeme v Komunitnom centre Tobiáš.

logo_ks-original

Prílohy na stiahnutie